Национална агенция за развитие

Национална агенция за развитие (НАР) е неправителствена организация, целяща да допринесе за устойчивото социално-икономическо развитие на България и да допринесе България да се превърне в пример за успех. НАР работи, за да поддържа успехите на България, като едновременно с това се справя с предизвикателствата, пред които е изправена страната. Нашата цел е да създадем по-добро бъдеще за българските граждани, като предоставим проекти, които ще спомогнат България да се превърне в просперираща и стабилна страна.

Нашият подход се основава на обединяването на хора и региони, за да се разгърне пълния икономически потенциал на България и българите. Работим в тясно сътрудничество с други неправителствени организации, публични администрации и бизнеса, за да постигнем максимално въздействие и да получим по-големи инвестиции в нашите проекти.