Национална агенция за развитие

Адрес за кореспонденция:

  • ул. „Пирин” № 3, ет.2, ап. 4, 1618  София

Ел. поща: office@nda-bg.org

Моб. телефон:  +359 898560829; +359 899162016