Национална агенция за развитие

1. Защо да стана член?

НАР е една изключителна организация, съставена от изявени специалисти с широк спектър от интереси, таланти и мотивации. Нашите членове са от всички сектори на бизнеса и индустрията, което означава че на разположение са безброй нови предизвикателства и възможности.

Ползи от членството:
–   Информация: нашите членове получават информация, относно различни възможности за развитие. В допълнение, членовете имат достъп до документи, актуални публикации и други източници на информация.  –     –   Мрежа: чрез нашата общност, членовете имат достъп до мрежа от професионалисти и фирми в широк спектър от области;
–    Проекти: ние непрекъснато търсим възможности за финансиране на проекти в подкрепа на нашите членове;
–   Представителство: НАР работи в тясно сътрудничество с неправителствени организации, публични администрации и държавни служители.

2. Как да стана член?
В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ