Национална агенция за развитие

НАР е една изключителна организация, съставена от изявени специалисти с широк спектър от интереси, таланти и мотивации. Нашите членове са от всички сектори на бизнеса и индустрията, което означава че на разположение са безброй нови предизвикателства и възможности.

Ползи от членството:

  • Информация: нашите членове получават информация, относно различни възможности за развитие. В допълнение, членовете имат достъп до документи, актуални публикации и други източници на информация. Членовете ни са информирани редовно за последните икономически постижения в страната;
  • Мрежа: чрез нашата общност, членовете имат достъп до мрежа от професионалисти и фирми в широк спектър от области;
  • Проекти: ние непрекъснато търсим възможности за финансиране на проекти в подкрепа на нашите членове;
  •  Представителство: НАР работи в тясно сътрудничество с неправителствени организации, публични администрации и държавни служители.