Национална агенция за развитие

Членството в организацията е доброволно и  може да бъде придобито от български и чуждестранни физически или юридически лица, които подкрепят мисията и целите на НАР.

Видове членство:

Според заслугите си към НАР, членовете са разделени в следните три категории:

 • Асоциирани членове – статут на асоциирано членство се предоставя на физически или юридически лица, които споделят мисията и целите на НАР;
 • Преки членове – този статут се предоставя на асоциирани членове, които са допринесли по изключителен начин, за постигането на мисията и целите на НАР;
 • Почетни членове – почетното членство се предоставя на лица с особени заслуги за постигане на мисията и целите на НАР.

Вноски:

 • Встъпителна вноска за физически лица – 3.00 лв.
 • Членски внос за физически лица – асоциирани членове  – 12.00 лв.
 • Членски внос за физически лица – преки членове– 18.00 лв.
 • Встъпителна вноска за юридически лица – 30.00 лв.
 • Членски внос за юридически лица – асоциирани членове – 60.00 лв.
 • Членски внос за юридически лица – преки членове – 90.00 лв.

Членския внос е с период на валидност шест месеца. Шестмесечните периоди са както следва:

 • първият шестмесечен период започва на 1-ви януари и завършва на 30-ти юни в рамките на съответната година;
 • вторият шестмесечен период започва на 1-ви юли и завършва на 31-ви декември в рамките на съответната година.

Заплащане:

Встъпителната вноска се заплаща изцяло от новоприетите членове в срок до 30 дни от деня на получаване на писмено уведомление за приемането им в НАР. Членският внос се заплаща в срок до 30 дни след започването на съответният шестмесечен период, за който е дължим.

Заплащането на встъпителната вноска и членския внос се извършва по банковата сметка на НАР:

Първа инвестиционна банка АД

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG52FINV915010UB412179

Заявление за членство:

Изтеглете Заявлението за членство, попълнете го и го върнете на адрес:

ул. „Пирин” № 3, 1618 София

Членството в организацията е доброволно и  може да бъде придобито от български и чуждестранни физически или юридически лица, които подкрепят мисията и целите на НАР.

Видове членство:

Според заслугите си към НАР, членовете са разделени в следните три категории:

 • Асоциирани членове – статут на асоциирано членство се предоставя на физически или юридически лица, които споделят мисията и целите на НАР;
 • Преки членове – този статут се предоставя на асоциирани членове, които са допринесли по изключителен начин, за постигането на мисията и целите на НАР;
 • Почетни членове – почетното членство се предоставя на лица с особени заслуги за постигане на мисията и целите на НАР.

Вноски:

 • Встъпителна вноска за физически лица – 3.00 лв.
 • Членски внос за физически лица – асоциирани членове  – 12.00 лв.
 • Членски внос за физически лица – преки членове– 18.00 лв.
 • Встъпителна вноска за юридически лица – 30.00 лв.
 • Членски внос за юридически лица – асоциирани членове – 60.00 лв.
 • Членски внос за юридически лица – преки членове – 90.00 лв.

Членския внос е с период на валидност шест месеца. Шестмесечните периоди са както следва:

 • първият шестмесечен период започва на 1-ви януари и завършва на 30-ти юни в рамките на съответната година;
 • вторият шестмесечен период започва на 1-ви юли и завършва на 31-ви декември в рамките на съответната година.

Заплащане:

Встъпителната вноска се заплаща изцяло от новоприетите членове в срок до 30 дни от деня на получаване на писмено уведомление за приемането им в НАР. Членският внос се заплаща в срок до 30 дни след започването на съответният шестмесечен период, за който е дължим.

Заплащането на встъпителната вноска и членския внос се извършва по банковата сметка на НАР:

Първа инвестиционна банка АД

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG52FINV915010UB412179

Заявление за членство:

Изтеглете Заявлението за членство, попълнете го и го върнете на адрес:

ул. „Пирин” № 3, 1618 София