Национална агенция за развитие

wit-logo-slogan-230

Проектът „УИТ“ цели да разшири и укрепи знанията и уменията на специалистите от социалните грижи, чрез открит и динамичен начин за споделяне на опит и обмен на информация и мнения на национално и международно ниво.

С цел да се подпомогнат иновациите в организационните моделите за управление, както и дефиницията за подновените учебни пътеки за професионалисти от социалния сектор, „УИТ“ ще стимулира дебата между експерти и професионалисти в областта на социалните иновации и научни изследвания, призовани да се изправят по конкретни въпроси.

Увеличаващото се търсене на нови видове „бели работници“ предлага важни възможности за социално-икономическото развитие на териториите на страните-партньори, и това е въз основа на това, че проектът „УИТ“ иска да се възползва и да насърчи съществуващите добри практики в Европа, и се опитва да активира иновативна методи на обучение и предприемачеството в рамките на социалния сектор.

„УИТ“ включва публични, изследователски и организации за развитие, както и университети и други видни институции за обучение по темата за социалните иновации, от четири страни членки (Италия, България, Германия и Литва). Провинция Милано, води партньорството съставено от Националната Агенция за Развитие (България), Alice Salomon University – Университет по приложни науки в Берлин (Германия) и Философския факултет на университета във Вилнюс (Литва).

Партньорството „УИТ“ обединява европейски и международни експерти на високо равнище в областта на социалната работа, здравеопазване и образованието, както и в стратегическото развитие и подобряване на устойчива регионална политика, в съответствие с мултидисциплинарен и интегриран подход.

Научете повече на официалния уеб сайт на проекта: http://witproject.eu/