Национална агенция за развитие

26.04.2012 г. – Годишен финансов отчет на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2011 г.

25.06.2012 г. Годишен финансов отчет на Народно читалище „Пробуда 1924” с.Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе

22.07.2012 г. Годишен финансов отчет на ДЗЗД „МАК“ гр. Поморие

29.05.2013 г. Годишен финансов отчет на ДЗЗД „ДДП ФИНАНС“ гр. Бургас

26.06.2013 г. Годишен финансов отчет на ДЗЗД „МАК“ гр. Поморие

26.06.2013 г. Годишен финансов отчет на Народно читалище „Пробуда 1924” с.Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе

26.04.2012 г. – Годишен финансов отчет на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2011 г.

22.06.2014 г. – Годишен финансов отчет на ДЗЗД „ДДП ФИНАНС“ гр. Бургас

24.06.2014 г. Годишен финансов отчет на ДЗЗД „МАК“ гр. Поморие

24.06.2014 г. Годишен финансов отчет на ДЗЗД „ЕКО ТАКСИ“ гр. Бургас

30.06.2014 г. Декларация на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2013 г.

26.06.2015 г. – Годишен финансов отчет на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2014 г.

30.06.2015 г. – Годишен финансов отчет на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2015 г.

03.04.2017 г. – Годишен финансов отчет на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2016 г.

27.06.2017 г. – Годишен финансов отчет за дейнистта на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2016 г.

29.06.2018 г. – Годишен финансов отчет за дейнистта на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2017 г.

28.06.2019 г. – Годишен финансов отчет за дейнистта на сдружение „Национална агенция за развитие“ гр. София за 2018 г.