Национална агенция за развитие

Програмна рамка

Еразъм+, KA2

Номер на договор: 359-06/5-15-3

Номер на проект: 2015-1-HR01-KA202-013109

Продължителност

 1. 10. 2015 – 30. 9. 2017

Партьори

Мисия

Проектът е насочен към бизнес преподаватели и разработчици, като ги кара да подпомагат предприемачите по оригинален начин, предлагайки по-персонализирана помощ, която акцентира върху конкретните нужди на всеки предприемач и му помага да автоматизира следващото поколение от идеи спрямо гроут хакинг стратегията

Цели

 • O1. Идентифициране на изникващите “твърди” и “меки” умения, свързани с новите предизвикателства, адресирани към предприемаческия сектор за обучение.
 • O2. Валидиране на международна и междусекторна методология за анализ с цел по-добър резултат при изискванията за динамично обучение и квалификация.
 • O3. Интеграция на МООС решения включващи геймификационни експерти и предприемачески треньори, за да се генерира постоянна база за иновативно самообучение и самооценка.
 • O4. Тестване на peer-to-peer обучение и оценка на умения, генерирани от софтуерен инструмент.
 • O5. Консолидиране на обща дефиниция за смесването на гроут хакинг стратегии и геймификационни приницп, за да се подобри компетенцията при бизнес обучението. (ГЕЙМ ХАКЪРС).
 • O6. Създаване на уникален компетентен профил за гейм хакъри.
 • O7. Създаване на виртуален хъб за обучение (the GAG Lab), за да се установи мрежа от гейм хакъри с европейска квалификация.

 

Планирани резултати:

 • Анализ на предприемаческите курсове
 • enGAGING пилотен курс
 • Разработка на модела за обучение enGAGING
 • enAGING виртуален хъб за обучение

Повече за проекта може да научите на: http://www.engaging-project.eu/